Termeni si Conditii.

Acordul privind Termenii şi Condiţiile de Utilizare ale serviciilor site-ului www.tenispremium.ro

Site-ul www.tenispremium.ro este produs şi administrat de către Asociația Romanian Tenis Premium - RTP. Site-ul constituie suportul informaţional pentru turneele organizate sub egida Romanian Tenis Premium, oferind detalii ce ţin de organizarea şi coordonarea acestor evenimente, o baza de date conţinând jucătorii acreditaţi, antrenorii şi arbitri acreditaţi, paginile personale ale jucătorilor ce conţin descrierea activităţii, un sistem de informare privind turneele programate în calendarul competiţional al anului în curs, un sistem de raportare a rezultatelor înregistrate în turnee.

Utilizarea Serviciilor este guvernată de o serie de reguli ce trebuie respectate de către toţi utilizatorii site-ului. Acest document constituie Acordul privind Termenii şi Condiţiile de Utilizare (“Acordul”) şi stabileşte termenii legali de utilizare de către dumneavoastră a Serviciilor oferite de site-ul RTP.

Odată ce folosiţi Serviciile, sunteţi de acord cu prevederile Acordului şi să fiţi răspunzător de respectarea acestora.

Aveţi dreptul de a folosi serviciile site-ului RTP (indiferent dacă accesul dumneavoastră la site sau utilizarea acestuia este întâmplătoare sau cu intenţie) numai dacă acceptaţi să respectaţi legislaţia relevanţă şi acest Acord. De aceea va rugăm să citiţi acest Acord cu atenţie.

Dacă nu sunteţi de acord cu prevederile Acordului trebuie să părăsiţi site-ul şi să încetaţi folosirea Serviciilor. Orice acces efectuat ulterior de dumneavoastră la site va fi considerat că fiind o acceptare a termenilor şi condiţiilor prezentate în continuare.

Nici un utilizator nu poate invoca drept scuză pentru încălcarea Acordului faptul că nu ştia de existenţa acestuia.

RTP poate modifica din când în când prevederile Acordului şi astfel de modificări devin efective odată cu postarea lor pe site. Sunteţi de acord ca astfel de modificări ale Acordului să va fie opozabile oricând folosiţi serviciile site-ului ulterior postării lor pe site.

1. Valabilitate

Acest Acord este valabil şi îşi exercită efectele atât timp cât utilizaţi Serviciile.

2. Proprietate intelectuală

Conţinutul şi designul site-ului RTP, împreună cu toate celelalte informaţii legate sau generate de acest site pe care vi le-am putea transmite prin e-mail sau alte cai, inclusiv ştiri, rezultate, informări, etc. Utilizarea neautorizată a informaţiilor sau elementelor grafice legate de sau incluse pe site este interzisă, în absenţa acordului explicit în scris din partea RTP. Activităţi interzise

3. Limitarea răspunderii

Informaţiile şi Serviciile la care aveţi acces prin intermediul site-ului RTP pot conţine erori şi pot înregistra perioade de întrerupere a funcţionarii. RTP nu este răspunzător pentru conţinut inexact sau întreruperi în funcţionare, indiferent dacă acestea sunt cauzate de utilizatori sau orice echipament sau funcţionare defectuoasă a Serviciilor.

RTP furnizează informaţiile şi Serviciile disponibile pe acest site în starea lor „aşa cum există”, fără nici o altă garanţie suplimentară. Orice garanţii exprese şi orice garanţii implicite, incluzând garanţia că Serviciile ar servi un anume scop, sunt respinse la limita maximă permisă de lege. RTP nu răspunde şi nu va fi ţinută răspunzătoare în nici un fel de dumneavoastră sau orice terţă parte pentru orice daune, pagube sau costuri rezultând din utilizarea de către dumnevoastră a Serviciilor, chiar dacă RTP a fost informată de posibilitatea producerii unor astfel de daune.

4. Forţă majoră

RTP şi colaboratorii şi afiliaţii săi nu pot fi ţinuţi răspunzători pentru nici o întârziere sau funcţionare defectuoasă produse direct sau indirect de către cauze asupra cărora RTP nu are nici o influenţă. Acestea includ, fără a fi însă limitate la: funcţionarea defectuoasă a echipamentelor tehnice utilizate de RTP şi site, întreruperea legăturii la internet sau a conexiunii telefonice, viruşi informatici, acces neautorizat la sistemul RTP, erori de operare, greva, etc.

5. Legea aplicabilă

Acest Acord, drepturile şi obligaţiile impuse de acesta, şi toate efectele juridice produse de acest Acord vor fi intepretate în baza şi guvernate de către legea română. Legea din România va guverna toate aspectele ce nu au fost prevăzute de acest Acord. Orice dispută în legătură cu acest Acord va fi deferit instanţelor judecătoreşti competenţe din România.